back-to-school-concept-with-stationery-s

Tematyka rad pedagogicznych dla szkół: 

komunikacja, asertywność, autoprezentacja,  stres, rozwiązywanie konfliktów, mediacje i negocjacje, współpraca z rodzicami, motywowanie, budowanie zespołu klasowego, przeciwdziałanie agresji, cyberprzemocy, absencji szkolnej, praca z uczniem z trudnościami wychowawczymi,  coaching wychowawczy, terapia TSR w pracy z dziećmi i młodzieżą, inne.

Każdy temat dostosowujemy do indywidualnych potrzeb placówki. 

Standardowy czas trwania szkolenia to 3 godziny dydaktyczne.

Warto pogłębić wybrane zagadnienia, wydłużając czas szkolenia lub zamawiając jego II część - poszerzającą treści.

 

Polecamy również tworzenie bloków tematycznych z wybranych obszarów i pracę z radą pedagogiczną w procesie rocznym.

Efektywność warsztatów  podnoszą indywidualne konsultacje, treningi, coachingi.

Takim wsparciem można objąć wszystkich bądź wybranych uczestników szkolenia.

 

TOP TEMATY

*Cena szkolenia ustalana jest indywidualnie po określeniu przez Zamawiającego formy i czasu szkolenia.