open-book-on-school-desk.jpg

Tematyka rad pedagogicznych dla przedszkoli:

komunikacja, asertywność, autoprezentacja, automotywacja, coaching, zarządzanie stresem,

i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, rozwiązywanie konfliktów, mediacje i negocjacje,

współpraca z rodzicami, motywowanie do współpracy, inne.

Każdy temat dostosowujemy do indywidualnych potrzeb placówki. 

Standardowy czas trwania szkolenia to 3 godziny dydaktyczne.

Warto pogłębić wybrane zagadnienia, wydłużając czas szkolenia lub zamawiając jego II część - poszerzającą treści.

 

Polecamy również tworzenie bloków tematycznych z wybranych obszarów i pracę z radą pedagogiczną w procesie rocznym.

Efektywność warsztatów  podnoszą indywidualne konsultacje, treningi, coachingi.

Takim wsparciem można objąć wszystkich bądź wybranych uczestników szkolenia.

 

TOP TEMATY

*Cena szkolenia ustalana jest indywidualnie po określeniu przez Zamawiającego formy i czasu szkolenia.